הרהורי נחמה- בעקבות רצח שלושת החטופים.

(רה"י הרב יוסי רודריגז)

הערה: המכתב נכתב לציבור הכללי באילת ונשלח במייל לבוגרי הישיבה.

 

לאחי ורעי

 

ההלם הגדול של האמת המכה בפנים- ובפנים עניינו להבקיע אל תודעתנו את גדולתה של האחווה.

בפרק הזמן שבין עלייתם של שלושת החטופים, קורבנות העולה התמימים הללו, לצרור החיים, לבין זמן מציאת גופותיהם, זמן של התכנסות והתאחדות זמן שבו יסוד הערבות והאחווה היו מנת חלקנו. התעלינו כעם וכמדינה להידבק במקור החיים ולהתדפק על דלתות הרחמים העליונים על מנת להשפיע עלינו את שיפעם.

 האם כל העלייה הזאת היא מדומה, חסרת משמעות? או שמא רק משמעות פסיכולוגית יש בה, קצת לעורר בנו את רגש האחווה? האם הייתה לכך השפעה על נשמות החטופים שהתעלו עם עלייתנו או שמא כיוון שלחיהם ולשחרורם ייחלנו (שובו בנים) ובעצם היו מתים, אין לזה שום השפעה שהרי לא לכך התפללנו?

בעיניים אמיתיות - אמוניות הנובעות ממבטה של תורתנו, תורת אמת-צריך לדעת ששום רצון טוב ורצון להיטיב, אינו הולך לאיבוד אף פעם. חז"ל אומרים שמחשבתם של בנות לוט להציל את העולם, אחרי שהישקו את אביהם לוט ביין (והיה "שיכור כלוט") ועסקו בגילויי עריות "להציל ממנו זרע", מחשבתם הטובה הזאת על אף פי שיש בה הרבה זוהמה, בדרך שיצא לפועל, גרמה שלבסוף רות המואבייה ונעמה העמונית נמשכו מהם ובנו את שושלת בית דוד ומלך המשיח לעתיד לבוא. בדרך ארוכה ומסובכת התבררה מחשבתם לטובה והצטרפה לבית ישראל ולאור הרצון הטוב המקרב את הגאולה הכלל עולמית. הרצון להיטיב, אומר הרב קוק זצ"ל בספר אורות התשובה, הוא נובע באדם מהאצילות העליונה שבנפשו ומעמידה אותו על רז התשובה שהכל אכן לטובה.

התפילה היא נמשכת מהרצון הזה, ומבטאת את העומק היותר עמוק של האדם, המתפרט ומתגלה בבקשות פרטיות של טוב והטבה. מכל מקום, האדם המתפלל והמבטא את הרצון האיכותי הזה, הוא לא רק  פועל על עצמו בזה שנעשה בעצמו יותר טוב, אלא גם על כל העולמות הפנימיים והשפעת הרצון העליון של מידת הרחמים. השפעה זו פועלת בדרך כלל בסתר על כל שורש החיים. הפעולה הזו, אינה גלויה, אחרת הייתה מבטלת את הבחירה החופשית. אומנם, לפי איכותה של התפילה; כגון אנשים שבאמת ובתמים רצו להיטיב בתפילתם לשם שמיים, ולפי כמותה; כגון שרבבות אלפי ישראל זעקו באמת ובתמים אל הקב"ה (הצילני נא מיד הפלישתים הארורים) - כך גם תתגלה השפעה זו בסדר הדרגתי או אפילו פתאומי. כך פני הדברים באופן כללי. לדעת בפרטי פרטים את סוד כמיסת ההשפעה לניואנסים, של ברכתה בהעלאת העולם אל תעודתו הנצחית (השאלות הנ"ל), צריך רוח הקודש ונבואה- קשר של דבקות עליונה שעל ידה הסתרים נעשים פתוחים בפני האנשים הראויים לכך, והם ידעו לפרטם.

חזק ונתחזק בעד עמינו הנפלא ובעד ערי אלוקינו בכל מרחביה של ארץ ישראל ונזכה לראות בגאולתם של ישראל ושל העולם כולו.

אשרינו שיש לנו עם כזה!!!

 

יוסי

 

    טרם התקבלו תגובות
    ישיבת איילת השחר, רחוב ששת הימים 180, ת.ד. 939 אילת 88107.
    טל: 08-6331198 פקס: 08-6319054 yayeleth@gmail.com
    הצילומים באדיבות: דורון ניסים
    כיפה, חדשות, פרשת שבוע,תרבות