איסור הסיוע לעבור עבירה

(עפ"י "הצבא כהלכה"- הרב יצחק קופמן "המורים בקשת" הרב מישאל רובין)

 אסור לגרום לזולת לעשות עבירה או לעשות מעשה המאפשר לו לעבור עבירה מדין "ולפני עיוור", ולכן אסור להשאיל בשבת עט, טרנזיסטור, גפרורים וכדו', וכן אסור לסייע לפתור תשבץ בשבת.

חכמים אסרו לסייע (גם במועט) גם במקום שאי הסיוע לא ימנע את העבירה, כגון שישיג את החפץ במקום אחר.

אם רוב הסיכויים שאין בכוונת הזולת לעבור עבירה אז מותר להשתתף עמו או להשאילו, הוא הדין אם הזולת חשוד בעשיית עבירות אך אפשר לתלות שכוונתו לעשו

ת מעשה היתר המצוי, אך אם השימוש באופן המותר אינו מצוי - אסור לסייע לו, אלא משום דרכי שלום בלבד, אבל אם מצהיר במפורש שבדעתו לעבור עבירה אסור לסייעו אם ידוע שמטרת הזולת לעשות עבירה אלא שספק אם יתאפשר לו זאת בסופו של דבר - אין זה נחשב ספק ואסור לסייע לו, וכן אסור לסייע לשימוש בחפץ שאסור מספק. אם השאיל לו חפץ עפ"י תליה להיתר ומצאו מבצע בו איסור - אינו זקוק להוציאו מידו.

דוגמאות מעשיות: אין לערוך תפילה מרכזית וכדו' בשבת אם כתוצאה מכך יגרם חילול שבת, כגון הגעה ברכבים.

מותר להשאיר אור דולק בשבת גם אם ידוע שעתיד אדם אחר לכבותו, כיון שבלאו הכי היה הזולת מדליק ומכבה, אך אם ברור שהזולת לא היה מדליק ומאידך כן יכבה אור דלוק - רצוי לא להדליק.

מותר לפנות לרופא בשבת גם אם הוא יחלל שבת שלא לצורך ולא משתכנע שלא לעשות זאת, וממידת חסידות לא לפנות אליו אלא אם כן יכול להיגרם נזק גופני.

חייל הנדרש למסור את שמו למפקד הרוצה לרושמו ואם לא ימסור ייענש (גם לאחר ניסיון השכנוע) - מותר לו למסור את שמו כי בלאו הכי המפקד ירשום ואפילו ירשום יותר - על הפרעת משמעת.

מפקד המורה לחייליו להתגלח כאשר ברור שחלקם יתגלחו בתער - הרב אויערבך זצ"ל אוסר, ויבדל"א הרב פישר והרב נבנצל מתירים (אם קיימת אפשרות להשיג מכונת גילוח).

עפ"י "הצבא כהלכה"- הרב יצחק קופמן

       "המורים בקשת" הרב מישאל רובין

 

    טרם התקבלו תגובות
    ישיבת איילת השחר, רחוב ששת הימים 180, ת.ד. 939 אילת 88107.
    טל: 08-6331198 פקס: 08-6319054 yayeleth@gmail.com
    הצילומים באדיבות: דורון ניסים
    כיפה, חדשות, פרשת שבוע,תרבות