רבני הגנים


רקע:

השנים הראשונות בחיי הילד הינם המשפיעות ביותר על מבנה אישיותו. אנו מאמינים כי בשנים אלו יש לשאוף להפגיש את הילד עם תכנים ערכיים ומוסריים בנוסף לעושר המידע אשר הוא מקבל בגן.

חזון:

פרויקט רבני הגנים הינו נדבך חינוכי וערכי לכל מערך הגנים הממלכתיים והממלכתיים דתיים בעיר מתוך קשר רציף עם הגננת וגורמי הפיקוח העירוניים. רב הגן הינו באופן פורמאלי חלק מצוות הגן.

דרכי פעולה:

  1. "אורות במדבר"
  2. בית תמחוי "חסדי יהודה"
  3. "מרכז נעם"
  4. "קשת יהונתן"
  5. מרכז חברתי לנוער
  6. רבני הגנים
ישיבת איילת השחר, רחוב ששת הימים 180, ת.ד. 939 אילת 88107.
טל: 08-6331198 פקס: 08-6319054 yayeleth@gmail.com
הצילומים באדיבות: דורון ניסים
כיפה, חדשות, פרשת שבוע,תרבות