צוות הרבנים

צוות הישיבה

בראשות הישיבה עומד הרב יוסי רודריגז, בוגר ישיבת מרכז הרב (כ-10 שנים) והכולל בעיר דוד (כ- 5 שנים). כמו כן הרב יוסי משמש כר"מ שיעור ג'.
הרב יוסי –  מפקד פלוגה לשעבר בחטיבת הצנחנים, שימש כראש הכולל 'בני-דוד' עלי, והגיע להשתתף בהקמת הישיבה באילת בראשית שנתה השנייה.

צוות הרמים בישיבה:

הרב יניב רזניק (בוגר הישיבה) – ר"מ שיעור א'.

הרב אורן טרבלסי- ר"מ שיעור א'.

הרב טוביה בלייכר ר"מ שיעור ב'.

הרב ליאור בנדט- ר"מ שיעור ב'.

הרב אסף בנית – ר"מ שיעור ד'.

הרב אלי בזק - מתלמידי הרצי"ה וממשיכי דרכו.

הרב אלי מגיע לישיבה אחת לשבוע ומעביר שיעורים שונים באמונה.
הרב דניאל מילר - ממייסדי הישיבה באילת עוד בטרם היותה, הגיע הרב דני לאילת ושימש כראש כולל האברכים שהוקם על-ידי הגרעין התורני.
הרב דני מגיע לישיבה יום בשבוע. ומעביר מספר שיעורים שונים באמונה. 

הרב גולן סעדון - מגיע לאילת כל שבוע להעביר שיעורי אמונה בעיקר לשיעורים הבוגרים.

הרב יהודה בר און (בוגר הישיבה) - ר"מ כולל הלכה לאברכים הבוגרים.

הרב יעקב סופר - מגיע לאילת לשלושה ימים בכל שבוע ומעביר בעיקר חבורות ושיעורי אמונה.

  1. רקע הישיבה
  2. צוות הרבנים
  3. תוכנית הלימודים בישיבה
  4. עקרונות חינוכיים
  5. שעות פעילות משרדי הישיבה
  6. סרט הישיבה
ישיבת איילת השחר, רחוב ששת הימים 180, ת.ד. 939 אילת 88107.
טל: 08-6331198 פקס: 08-6319054 yayeleth@gmail.com
הצילומים באדיבות: דורון ניסים
כיפה, חדשות, פרשת שבוע,תרבות