תוכנית הלימודים בישיבה

לוח זמני הישיבה:

6:45 – שחרית

8:30 – שיעורי אמונה

9:15 – סדר גמרא עיון

12:15 – שיעור גמרא עיון

13:15 – ארוחת צהריים ומנוחה

15:15 – מנחה

15:35 – סדר צהריים

18:30 – שיעורי אמונה

19:35 – ערבית וארוחת ערב (זמן חורף)

20:30 – סדר ערב.

 

 

פירוט לימודי האמונה

יסוד מרכזי בבנין רוח האדם בישיבה הינו לימוד האמונה בעיון. מטרת הלימוד איננה רק התפעלות ולימוד מוסר וענייני העבודה אלא עיון מעמיק ביסודותיה הרוחניים של "המחשבה" הישראלית עד להשתקפותה בדורנו. בישיבה ניתנת הדרכה די מפורטת ושיעורי אמונה הבאים להכניס את התלמיד אל עולם המושגים שאינו מוכר לו, ועל-ידי כך בצורה הדרגתית ומבוקרת להתעלות ולהבין בחלק נכבד זה של התורה, עד שיהפוך לחלק מהאדם, ברוחו ובהלך מחשבתו. השיעורים ניתנים בשעות 8:30-9:15 ו 18:30-19:30.


בשיעור א' -
נפגשים התלמידים פגישה ראשונית עם עולם האמונה דרך:
ספר "הכוזרי"

"שמונה פרקים"
לרמב"ם
"נתיב התורה" למהר"ל
"מסילת ישרים"

"לאמונת עתנו"

שיעור בירורים המהווה הכנה לישיבה מאת ראש הישיבה בנושאים כלליים.
כמו כן, כל תלמיד משיעור א' לומד ב"חברותא בוגרת" עם אחד התלמידים המבוגרים ועם אחד האברכים.

בשיעור ב' -
נפגשים התלמידים עם הרב אלי בזק בשיעוריו בשיחות הרצי"ה על פרק "קניין תורה", כתבי מרן הראי"ה זצ"ל: "מוסר אביך" ו"אורות התשובה", וספר "גבורות ה'" למהר"ל.

כמו כן, ממשיכים בלימוד ספר "הכוזרי" ובלימוד "חובות הלבבות".

בשיעור ג' -
מוסיפים התלמידים ועוסקים בענייני תפילה (מתוך "עולת ראיה" למרן הראי"ה זצ"ל) וכן מעמיקים בלימוד ספרי המהר"ל.

בשיעור ד' ומעלה -
התלמידים מעמיקים בספרו של מרן הראי"ה זצ"ל "אורות" בשיעורים שנמסרים על-ידי הרב אלי בזק,
כמו כן מושם דגש על לימוד תורתם של הראשונים באמונה, בלימוד ספר "מורה נבוכים" להרמב"ם, ובלימוד ספר "העיקרים" לר' יוסף אלבו, על-ידי ראש הישיבה.

כאמור, לימוד האמונה מלווה בהכוונה מפורטת, והוא מתבצע על-ידי השיעורים הנ"ל, על-ידי 'חברותות' ו'חבורות' עם הר"מים, אך גם - ואולי בעיקר - על-ידי לימוד עצמי ופיתוח הבנת הלב במושגי האמונה, כך שבשיעורים הגבוהים עיקר הלימוד הוא באופן פרטי, והשיעורים מהווים אך חלק קטן (כמותית) מבחינת לימוד זה.

  1. רקע הישיבה
  2. צוות הרבנים
  3. תוכנית הלימודים בישיבה
  4. עקרונות חינוכיים
  5. שעות פעילות משרדי הישיבה
  6. סרט הישיבה
ישיבת איילת השחר, רחוב ששת הימים 180, ת.ד. 939 אילת 88107.
טל: 08-6331198 פקס: 08-6319054 yayeleth@gmail.com
הצילומים באדיבות: דורון ניסים
כיפה, חדשות, פרשת שבוע,תרבות