עקרונות חינוכיים

מגמתה ותעודתה של הישיבה 

מגמת הישיבה היא בניית בניין התורה בעם-ישראל.

מתוך גישה זו שואפים התלמידים בישיבה לחיבור עמוק עם התורה לשמה בכל רבדיה, לשמה של תורה.
כהבנה בצורך הזה הישיבה שמה לה למטרה:
א. גידול תלמידי חכמים גדולים לעם-ישראל, ענקי בינה ורוח אשר ישפיעו וירוממו את האומה.
ב. בני תורה בעלי עמוד שידרה רוחני תורני יציב ומבוסס, אשר ישתלבו בכל רובדי החברה הישראלית.

 
רוח בית המדרש
 

הישיבה צועדת לאורם של ענקי התורה הארץ-ישראלית בתורה ובאמונה, מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ובנו רבינו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. מתוך הכרה במהלכי הגאולה שבדורות האחרונים והבנה שאין לנתקם מלימוד התורה והאמונה, מכוונת הישיבה את תלמידיה על-פי דרכם של גדולים אלו.

 
לימוד הגמרא
 

מגמת הלימודים בגמרא היא לימוד בעיון והעמקה. עיקר העיסוק בגמרא הוא דרך דברי הראשונים, דיוק בדבריהם והבנת השיטות השונות ויסודותיהן מהן תנבע פסיקת ההלכה תוך כדי עסק בצורה יסודית גם בהבנות ה'הווא-אמינא' (המחשבות הראשוניות) וכן בסברות השונות, אף שאינן להלכה. כל זאת מתוך הבנה שערך העסק בתורה הינו השדה אשר ברכו ה' - בית היוצר הישראלי לכל אפיקי הרוח - ואיננו רק פרקטי להלכה.

 
לימוד האמונה
 

לימודי האמונה מקבלים ערך רב בישיבה, מתוך הבנה שלימוד הגמרא ללא ההבנה האמונית הינו חסר באופן מהותי.
מלבד זאת, ערך רב יש בלימוד האמונה בצורה שיטתית ומסודרת באופן עמוק, שמשתדל לגעת בשורשי עולם הרוח, וממילא מתייחס גם לבירורים; לשאלות ולבעיות הרלוונטיות הקשורות לדורנו מחד, ולחיינו האישיים בעבודת ה' מאידך.
לימוד האמונה הינו חלק בלתי נפרד מלימוד התורה בישיבה על כל מרכיביו: שיעורי אמונה, סדרים באמונה, הדרכה אמונית.
מערכת שיעורי האמונה מציגה שיטה ברורה בעלת מחשבה עמוקה וארוכת שנים כבר משיעור א'.
לשיעור א' ניתנת על-ידי ראש הישיבה סדרת שיעורים הקרויה "בירורים", שתפקידה לברר את יסודות האמונה והתורה היותר מקדמיים בצורה ישיבתית, ועל-ידי כך לגשר בין הפער של עולם הישיבה התיכונית לעולם הישיבה הגבוהה.
חלק מהנושאים המבוררים הם: מציאות ה', אמונה, הנפש ומרכביה (ברור העצמיות), מדע, מהי תורה?, מדוע אנו לומדים גמרא?, הלכה, תפילה, מחלוקות חז"ל, פלורליזם מול אמת מוחלטת, חבורה, חבֵרות, חיי משפחה, אהבה, ארץ ישראל, גאולה, הדור ועוד.

 
 
יחס אישי לתלמיד 

האוירה בישיבה חמה ותומכת. הרבנים מתייחסים באופן אישי לכל אחד מהתלמידים ויוצרים אוירה פתוחה ונעימה לשיחה או התייעצות בכל נושא.
ראש הישיבה אף הוא מקיים תכופות שיחות אישיות עם התלמידים, על מנת להקשיב לבעיותיהם ולעזור.
הרבנים נוכחים ולומדים בבית-המדרש משך כל זמן הסדרים, על מנת להיות זמינים וקשובים לתלמידים, הן בנושאי לימוד והן בנושאים אישיים.
הלימוד בישיבה נעשה מתוך דיבוק חברים ועזרה הדדית בין חבר לרעהו, הן בתחום הלימודי והן בתחום המעשי הטכני.

 
"בינו שנות דור..."

הלימוד בנושאים השונים באמונה לא פוסח אף על בירור וניתוח בעיות ומהלכים המתעוררים בתקופתנו אנו. התבוננות מעמיקה על בעיות שנוצרות חדשות לבקרים "זוכות" לליבון ובירור על-פי התורה.
הישיבה שמה דגש חינוכי על מסירות נפש ותחושת שליחות ומעורבות בקניינים הנצרכים של החברה הישראלית כגון: לימוד תורה, צבא, התיישבות, חינוך ואפילו רווחה וכלכלה. בהצבת אתגר של נורמות ותרבות מתחדשת מתוך ערכי התורה, בעלת ערכים מתקדמים של מוסריות ותרומה מתוך ד' אמות של הלכה אל כל העולמות המעשיים של החברה.

 

 

 

 

  1. רקע הישיבה
  2. צוות הרבנים
  3. תוכנית הלימודים בישיבה
  4. עקרונות חינוכיים
  5. שעות פעילות משרדי הישיבה
  6. סרט הישיבה
ישיבת איילת השחר, רחוב ששת הימים 180, ת.ד. 939 אילת 88107.
טל: 08-6331198 פקס: 08-6319054 yayeleth@gmail.com
הצילומים באדיבות: דורון ניסים
כיפה, חדשות, פרשת שבוע,תרבות