מסיבת גיוסמסיבת גיוסמסיבת גיוסמסיבת גיוסמסיבת גיוס
יום העצמאות בישיבה
הדלקת נרות חנוכה
שיעור של הרב אלי בזק
יום ירושלים בישיבה
יום ירושלים בישיבה
הרב אשר וייס מעביר שיעור בישיבה
הרב אשר וייס מעביר שיעור בישיבה
הרב אשר וייס שליט''א עם הרב יוסי ראש הישיבה
סדר בוקר בישיבה
סדר צהריים בישיבה
סדר בוקר
מהווי הישיבה
תפילת יום ירושליםתפילת יום ירושליםתפילת יום ירושליםתפילת יום ירושליםתפילת יום ירושליםתפילת יום ירושליםתפילת יום ירושליםשיעור בוגרים עם הרב יוסי
יום ירושלים התשע''ה
יום ירושלים התשע''המסיבת ההודיה שנערכה בישיבה אחרי מבצע שיעורו של הרב אשר וייס שליטא בבית המדרששיעורו של הרב אשר וייס שליטא בבית המדרששיעורו של הרב אשר וייס שליטא בבית המדרששיעורו של הרב אשר וייס שליטא בבית המדרששיעורו של הרב אשר וייס שליטא בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדביקור הרבנים הראשיים בישיבה, תשעדהרב הראשי לישראל,הרב דוד לאו שליטא, עם ילדי אילתהרב הראשי לישראל,הרב דוד לאו שליטא, עם ילדי אילתהרב הראשי לישראל,הרב דוד לאו שליטא, עם ילדי אילתהרב הראשי לישראל,הרב דוד לאו שליטא, עם ילדי אילתהרב הראשי לישראל,הרב דוד לאו שליטא, עם ילדי אילתחלוקת סידורים לגני החמד לזכר יהונתן איינהורןחלוקת סידורים לגני החמד לזכר יהונתן איינהורןחלוקת סידורים לגני החמד לזכר יהונתן איינהורןחלוקת סידורים לגני החמד לזכר יהונתן איינהורןחלוקת סידורים לגני החמד לזכר יהונתן איינהורןפרויקט במה - בית מדרש הורים, המופעלת עי מרכז נעםפרויקט במה - בית מדרש הורים, המופעלת עי מרכז נעםמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשהפנינג חנוכה של הגרעין התורני באילת, תשעד
הדלקת נרות חנוכה חגיגית של הגרעין בקניון מול הים
הפנינג חנוכה של הגרעין התורני באילת, תשעד
הפנינג חנוכה של הגרעין התורני באילת, תשעד
הפנינג חנוכה של הגרעין התורני באילת, תשעד
הפנינג חנוכה של הגרעין התורני באילת, תשעד
הזמר אברהם פריד בהופעה באילת, חנוכה תשעד
הזמר אברהם פריד בהופעה באילת, חנוכה תשעד
הזמר אברהם פריד בהופעה באילת, חנוכה תשעד
ריקודים בשכונות אילת, חנוכה תשעד
ריקודים בשכונות אילת, חנוכה תשעד
ריקודים בשכונות אילת, חנוכה תשעד
ריקודים בשכונות אילת, חנוכה תשעד
ריקודים בשכונות אילת, חנוכה תשעד
ריקודים בשכונות אילת, חנוכה תשעדריקודים בשכונות אילת, חנוכה תשעד
הדלקת נרות חנוכה בבית המדרש, חנוכה תשעדהדלקת נרות חנוכה בבית המדרש, חנוכה תשעדהרב יעקב סופר בספריית בית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשמהווי הלימוד בבית המדרשספריית בית המדרשהרב טוביה בלייכר, רמ שיעור ב´.מהווי הלימוד בבית המדרש
חדר המחשבים של הישיבהמפגש בוגרים, חנוכה תשעאמפגש בוגרים, חנוכה תשעאמפגש בוגרים, חנוכה תשעאמפגש בוגרים, חנוכה תשעאאבי טיימנס, אביו של אלישיבהרב שמעון אייזנבך, נושא דברים בטקס סיום השס לזכר אלישיב טיימנססיום השס לזכר אלישיב טיימנסהרב טוביה בלייכר והרב אסף בניתסיום השס לזכר אלישיב טיימנס
    The "Ayelet Hashachar" Hesder Yeshiva Eilat, P.O.Box 939 Eilat 88107
    Tel: 972-8-6331198 Fax: 972-8-6319054 eilatoffice@yahr.org
    הצילומים באדיבות: דורון ניסים
    כיפה, חדשות, פרשת שבוע,תרבות